när det är över.

jag har gjort det igen.
jag har vart dum mot mig själv.
jag är så bra på sånt.

lämna mig inte.