Jag har supit bort dig.

Hur ska man kunna deklarera om man inte är folkbokförd?
 
Jag såg honom i helgen.
Han var sönderslagen.
Ville ge honom någonting.
Någonting mer än det här.
 
(Jag är hon du alltid hatat, hon du kysste och sen aldrig kysste mer.)